วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชิ้นงานภาษาไทย เทอม 2

ชิ้นงานที่ 1          ป็อบอัพกาพย์ยานี 11 เรื่อง ถ้าฉันเลือกเกิดได้

ชิ้นงานที่ 2          การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

ชิ้นงานที่ 3          การเขียนแสดงความรู้สึก

ชิ้นงานที่ 4          สำนวนไทย

ชิ้นงานที่  5         โวหาร

ชิ้นงานที่ 6          การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ชิ้นงานที่  7         คำราชาศัพท์

ชิ้นงานที่ 8          ภาษาถิ่น

ชิ้นงานที่  9         การเลือกอ่านหนังสือ

*** ใบงานมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น